Забележка: Посочените цени са в Български лева и са за монтажни дейности, като се отнасят за 1 бр. услуга. При ангажиране за няколко монтажни дейности (позиции) или по-голям обем на работа цените подлежат на коментар.

Предлагаме пълната гама от електро ремонти за слаботокови и силнотокови инсталации.

В повечето случаи отстраняването на възникнали аварии по ел инсталацията са в диапазона от 20 лв. до 40 лв.

За повече информация се обърнете към нас: 087 920 7556.

Ще направим всичко възможно да Ви предложим най-добрите цени за отстраняване на възникнали проблеми с електро инталацията или при необходимост от електротехник за надграждане на Вашата електрическа инсталация - монтаж на осветителни тела, електро уреди и т.н.

Описание Мярка Цена (лв.)
1 Изграждане на силнотокова инсталация точка 15.00 - 20.00
2 Изграждане на слаботокова инсталация. точка 10.00 - 15.00
3 Полагане и укрепване на гофрирана тръба. л.м. 2.00 - 3.00
4 Монтаж на PVC кабелни канали с ширина от 20мм до 60мм. л.м. 2.50 - 3.50
5 Прозвъняване и свързване на проводници. бр. 2.00 - 2.50
6 Къртене на улей за електроинсталация в тухла. л.м. 5.00 - 6.00
7 Къртене на улей за електроинсталация в бетон. л.м. 8.00 - 9.00
8 Пробиване на отвор за контакт в тухла - ф80. бр. 20.00 - 25.00
9 Пробиване на отвор за контакт в бетон - ф80. бр. 30.00 - 35.00
10 Пробиване на отвор за абсорбатор/аспиратор ф125. бр. 50.00 - 55.00
11 Рязане на отвор за електрически насрещник. бр. 20.00 - 25.00
12 Къртене за отстраняване на късо или прекъснат проводник. бр. 20.00
13 Монтаж на осветителни тела /в зависимост от типа на тялото/. бр. 20.00 - 40.00
14 Доставка и монтаж на стълбищен автмат /подмяна/. бр. 70.00
15 Ремонт на стълбищно осветление /откриване на проблемен ключ/бутон/. ап. 5.00
16 Аварийни Електро ремонти. бр. 20.00 - 40.00