Предлагаме пълната гама от електро ремонти за слаботокови и силнотокови инсталации.

Минимална стойност за електро ремонт: 40.00 лв.

За повече информация се обърнете към нас: 087 717 1144.

Ще направим всичко възможно да Ви предложим най-добрите цени за отстраняване на възникнали проблеми с електро инталацията или при необходимост от електротехник за надграждане на Вашата електрическа инсталация - монтаж на осветителни тела, електро уреди и т.н.

Описание Мярка Цена (лв.)
1 Консултация на адрес за подмяна или изграждане на ел. табло или ел инсталация за гр. София - 30.00
2 Изграждане на силнотокова инсталация точка 15.00 - 20.00
3 Изграждане на слаботокова инсталация. точка 10.00 - 15.00
4 Полагане и укрепване на гофрирана тръба. л.м. 2.00 - 3.00
5 Монтаж на PVC кабелни канали с ширина от 20мм до 60мм. л.м. 2.50 - 3.50
6 Прозвъняване и свързване на проводници. бр. 2.00 - 2.50
7 Къртене на улей за електроинсталация в тухла. л.м. 5.00 - 6.00
8 Къртене на улей за електроинсталация в бетон. л.м. 8.00 - 9.00
9 Пробиване на отвор за контакт в тухла - ф80. бр. 20.00 - 25.00
10 Пробиване на отвор за контакт в бетон - ф80. бр. 30.00 - 35.00
11 Пробиване на отвор за абсорбатор/аспиратор ф125. бр. 50.00 - 55.00
12 Рязане на отвор за електрически насрещник. бр. 20.00 - 25.00
13 Къртене за отстраняване на късо или прекъснат проводник. бр. 20.00
14 Монтаж на осветителни тела /в зависимост от типа на тялото/. бр. 20.00 - 40.00
15 Доставка и монтаж на стълбищен автмат /подмяна/. бр. 70.00
16 Ремонт на стълбищно осветление /откриване на проблемен ключ/бутон/. час 25.00

Пояснение: Стойността на консултацията с наш представител на адрес се приспада от крайната стойност на ремонта.